Lịch sử

Lời giới thiệu

Lịch sử

             Suốt hai cuộc kháng chiến, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tánh Linh vững vàng, kiên trung, trung thành với Đảng và Bác Hồ, ra sức xây dựng và chiến đấu giành nhiều chiến công oanh liệt, tô đậm dấu son truyền thống bằng “Tự lực, tự cường, chiến đấu oanh liệt, thắng lợi vẻ vang”.
            Tự hào trong những năm tháng đánh Mỹ, Tánh Linh viết nên cột mốc có tính lịch sử và bước ngoặt quan trọng góp phần giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đó là:
           - Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng ngày 31/7/1960. Tại lễ kỷ niệm 33 năm Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng, đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên cố tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Trung ương Cục Miền Nam: “Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng là chiến thắng mở đầu cho bước ngoặt lịch sử của phong trào chống Mỹ Ngụy cứu nước ở Miền Nam, ý nghĩa lịch sử của nó là đã cùng với các chiến thắng Tua Hai, Trà Bồng mở ra bước ngoặt chiến lược và lịch sử dẫn đến những thắng lợi liên tục khác, dẫn đến Chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất Tổ quốc.
           Cố Thượng tướng Trần Văn Trà, nguyên Tư lệnh Quân Giải phóng Miền Nam: “Chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng diệt chi khu, giải phóng 5.000 dân là ngọn cờ Đồng Khởi của tỉnh Bình Thuận và của liên tỉnh cực Nam Trung bộ và Nam Tây Nguyên; là sự chấp hành sáng tạo Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng, là một sự kiện lịch sử mãi mãi đáng ghi nhớ trong thời kỳ đầu chống Mỹ oanh liệt của nhân dân Miền Nam Thành Đồng Tổ quốc”.
           Cố Thượng tướng Nguyễn Minh Châu - nguyên Tư lệnh Quân khu 6 và Trung tướng Phan Hoan - nguyên tư lệnh Quân khu 5: “Chiến thắng Hoài Đức – Bắc Ruộng là niềm tự hào có tầm bước ngoặt mở ra một cục diện mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, góp phần với Trung ương đảm bảo đường hành lang chiến lược nối liền địa bàn Bắc Tây Nguyên qua Nam Tây Nguyên về đến Miền Đông Nam Bộ... Trong cuộc kháng chiến cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Ngày nay, chiến thắng Hoài Đức - Bắc Ruộng được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia và đang được xây dựng để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
          - Chiến thắng Hoài Đức - Tánh Linh ngày 25/12/1974 có ý nghĩa sâu sắc đối với tỉnh Bình Thuận, Quân khu 6 và Nam Tây nguyên, lần đầu tiên sau Hiệp định Pari năm 1973 có một huyện được giải phóng với hơn 30.000 dân. Từ đây, Tánh Linh làm bàn đạp cho quân và dân ta chiến đấu, góp phần tiến tới Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử thắng lợi hoàn toàn, giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
           Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Tánh Linh là căn cứ cách mạng của tỉnh Bình Thuận đóng góp to lớn sức người sức của cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 4 xã La Ngâu, Huy Khiêm, Bắc Ruộng, Nghị Đức cũng vinh dự được nhận danh hiệu này. Gần 40 năm sau ngày giải phóng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tánh Linh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh qua các thời kỳ; tăng trưởng kinh tế hàng năm khoảng 15%, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được mục tiêu bước đầu; hộ nghèo cuối năm 2012 còn 7,34%, đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng lên, thường xuyên quan tâm đến bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, quốc phòng an ninh được giữ vững.

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0876458
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech