Lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc

Tổ chức hành chính

Lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc

Chức danh

Họ và tên

Số điện thoại Cơ quan

Email

Phòng Nội vụTrưởng phòng

Lê Văn Thuyên


thuyenlv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Mai Trí Mân

3888.054

manmt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Minh Hải


hainm@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Trưởng phòng
Mai Duy Đức

ducmd@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phòng Giáo dục và Đào tạoTrưởng Phòng

Phạm Huy Văn

3880.864

vanph@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Phòng

Hoàng Thị Nga

3888.585

ngaht@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Phòng

Nguyễn Văn Dũng

3889.556

dungnv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phòng Văn hóa – Thông tinTrưởng Phòng

Huỳnh Văn Xi

3880.077

xihv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Phòng

Võ Dũng

3880.144

dungv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phòng Tài nguyên và Môi trườngTrưởng Phòng


3880.974

@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Phòng

Dương Tấn Đức

3889.933

ducdt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Phòng

Dương Quý Bắc


bacdq@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phòng Tư phápTrưởng Phòng

Văn Nhật Tiên

3880.391

tienvn@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thônTrưởng Phòng

Võ Văn Ty

3602.064

tyvv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Phòng

Văn Quang Toàn

3880.127

toanvq@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hộiTrưởng Phòng

Nguyễn Văn Tỉnh

3880.905

tinhnv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Phòng

Trần Thị Minh Tâm

3880.905

tamttm@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phòng Dân tộcTrưởng Phòng

Lê Anh Tuấn

3888.179

tuanla@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Phòng

Nguyễn Thị Thu Hà

3888.179

hantt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phòng Kinh tế - Hạ tầngTrưởng Phòng

Lê Quang Đông

3880.317

donglq@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Phòng

Võ An

3889.030

anv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Phòng

Nguyễn Minh Dũng

3880.884

dungnm@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó phòng
Võ Đăng Hùng

hungvd@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phòng Tài chính – Kế hoạchTrưởng Phòng

Dương Thị Tươi

3880.763

tuoidt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Phòng

Lê Xuân Tuấn

3880.271

tuanlx@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Phòng

Trần Thị Hà

3507.178

hatt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phòng Y tếTrưởng Phòng

Phan Trung Chi

3888.444

chipt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Đài TT-TH huyệnTrưởng đài

Trần Thảo

3880.906

thaot@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Trưởng đài

Lý Thị Thu Hạnh

3889.139

hanhltt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Ban quản lý Dự ánGiám đốc

Bùi Văn Tạo

3880.212

taobv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Giám đốc

Võ Hữu Cơ

3880.212

covh@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

BQL công trình công cộngPhó Trưởng ban

Đoàn NgọcThiện


thiendn@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Thanh tra huyệnChánh thanh tra

Cáp Xuân Biên

3880.972

biencx@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó chánh thanh tra

Cáp Xuân Thọ


thocx@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Trung tâm Phát triển quỹ đấtGiám đốc

Nguyễn Kim Thành

3888.484

thanhnk@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Giám đốc

Nguyễn Thành Ngọc


ngocnt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Phó Giám đốc

Phan Văn Lực


lucpv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0876449
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech