THÔNG BÁO kết quả thực hiện việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh

Thông báo

THÔNG BÁO kết quả thực hiện việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh

Kết quả thực hiện việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh

Tải file đính kèm         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0896548
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech