Tàu du lịch tuyến Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết

Thông báo

Tàu du lịch tuyến Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Phan Thiết

Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu du lịch chất lượng cao. Những đoàn tàu này tạo điều kiện cho khách hàng tham gia các chuyến du lịch trong dịp hè tại Nha Trang, Phan Thiết, Sài Gòn. Cụ thể:


1. Tuyến Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn:
- Tàu SNT4 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 7 giờ 53 phút đến ga Nha Trang lúc 15 giờ 47 phút;
- Tàu SNT3 xuất phát tại ga Nha Trang lúc 6 giờ 55 phút đến ga Sài Gòn lúc 15 giờ 03 phút;

Các ga đón tiễn khách: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang.


2. Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết - Sài Gòn:
- Tàu SPT4 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc18 giờ 30 phút đến ga Phan Thiết lúc 22 giờ 26 phút;
- Tàu SPT3 xuất phát tại ga Phan Thiết lúc 23 giờ 55 phút  đến ga Sài Gòn lúc 04 giờ 07 phút;
Các ga đón tiễn khách: Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Phan Thiết.

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0558189
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech