THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dông sét, lốc tố trong mùa mưa, bão.

Thông báo

THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dông sét, lốc tố trong mùa mưa, bão.


        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0876496
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech