NHỮNG HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG LƯU ĐỘNG CẦN BIẾT

Thông báo

NHỮNG HỘ KINH DOANH ĂN UỐNG LƯU ĐỘNG CẦN BIẾT

          Ngày 30/6/2016, Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản 1139/UBND-KT về việc: Triển khi đăng ký kinh doanh, vệ sinh an tòan thực phẩm và quản lý thuế đối với các cơ sở kinh doanh ăn uống lưu động. Đây là những quy định cần thiết đối với những tổ chức cá nhân đang kinh doanh ăn uống  lưu động.
          Đến thời điểm hiện nay, trên tòan huyện có 64 cơ sở chuyên kinh doanh ăn uống lưu động. Qua thống kê đã cho thấy có nhiều cơ sở không thực hiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực họat động của mình như: Không đăng ký kinh doanh;  không có giấy chứng nhận kiến thức, an tòan thực phẩm; không đăng ký nộp thuế cho Nhà nước.  Chính vì vậy trong ngày 17/6/2016 Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị và đã mời 100% hộ kinh doanh  lọai hình hình này để triển khai cũng như tập huấn về một số chính sách của Nhà nước mà người kinh doanh cần biết và thực hiện nhằm bảo đảm tốt cho họat động kinh doanh của mình.
          Dịch vụ nấu ăn lưu động ở đây chúng ta cần hiểu là những tổ chức, cá nhân chuyên thực hiện kinh doanh ăn uống không có địa điểm cố định như: Được thuê nấu đám cưới, đám hỏi, đầy tháng, thôi nôi, sinh nhật, mừng thọ, tân gia và các hoạt động nấu ăn lưu động khác.
          Theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản liên quan thì những hộ kinh doanh ăn uống nói chung cần phải thực hiện các thủ tục như sau:
          1) Phải đăng ký kinh doanh và được phòng Tài chính - Kế họach huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
          2) Phải học lớp kiến thức an toàn thực phẩm và được Trung tâm y tế huyện cấp giấy chứng nhận;
          3) Phải đăng ký kê khai thuế và nộp thuế theo thông báo của Cơ quan thuế
          Theo nội dung văn bản 1139 KT-UBND của Huyện trước ngày 10/6/2016 Các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn Huyện  đến tại đội thuế xã Nam Sông và Bắc Sông hoặc trụ sở Chi cục thuế để đăng ký cấp Mã số thuế và kê khai doanh thu của dịch vụ để làm cơ sở ấn định mức thuế khóan trong năm.Trường hợp hộ đang kinh doanh ăn uống có địa điểm cố định nhưng kết hợp kinh doanh lưu động phải kê khai doanh thu tính thuế doanh thu tại địa điểm cố định và doanh thu hoạt động lưu động.
          Sau ngày 30/7/2016, Chi cục thuế, Đội quản lý thị trường số 5, phòng Tài chính - Kế họach và phòng y tế lập kế họach phối hợp kiểm tra và xử lý những cơ sở không đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận học lớp kiến thức an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các cơ sở không đăng ký, kê khai và nộp thuế theo luật định tạo sự công bằng trong việc thực hiện chính sách thuế.

          Mọi thắc mắc của các tổ chức, cá nhân nộp thuế,  xin được gọi qua số điện 3888544  sẽ được giải quyết kịp thời./.  


                                                                                                                                                       Trần Duệ

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0558175
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech