THÔNG BÁO Công bố công khai phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tánh Linh

Thông báo

THÔNG BÁO Công bố công khai phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tánh Linh

Công bố công khai phương án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tánh Linh

Tài liệu kèm theo         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0896485
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech