NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH VẬN TẢI

Thông báo

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH VẬN TẢI

Luật quản lý thuế của Nhà nước quy định : “Mọi tổ chức, cá nhân kinh doanh, gồm các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải các lọai đều phải có trách nhiệm kê khai, nộp thuế cho Nhà nước” . Theo số liệu điều tra, thống kê của UBND các xã, thị trấn và Chi cục thuế Tánh Linh nắm được, hiện nay  tòan huyện có gần 200  phương tiện xe  vận tải kinh doanh vận chuyển hàng hóa, xe chuyên dụng … chưa đăng ký thuế, nộp thuế gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước, thiếu sự công bằng giữa các hộ kinh doanh vận tải khác. Các nguyên nhân gây thất thu thuế kinh doanh vận tải chủ yếu như sau:
- Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người nộp thuế còn hạn chế, nên không đăng ký nộp thuế theo luật định, trốn tránh nghĩa vụ thuế;
- Một số cá nhân mua phương tiện để kinh doanh nhưng không làm thủ tục sang tên đổi chủ nhưng chưa được cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.
Theo quy định của pháp luật thuế, mọi tổ chức cá nhân kinh doanh nói chung, kinh doanh vận tải nói riêng đều phải chấp hành kê khai và nộp các lọai thuế gồm: thuế Môn bài, thuế Giá  trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau: 
1) Thuế Môn bài:
Bậc 1: Người có thu nhập từ kinh doanh trên 1.500.000 đồng/tháng. Số thuế phải nộp: 1.000.000 đồng/năm;
Bậc 2: Có thu nhập từ kinh doanh trên 1.000.000 đến 1.500.000 đồng/tháng. Số thuế phải nộp: 750.000 đồng/năm
Bậc 3: Có thu nhập từ kinh doanh trên 750.000 đến 1.000.000 đồng/tháng. Số thuế phải nộp: 500.000 đồng/năm
Bậc 4: Có thu nhập từ kinh doanh trên 500.000 đến 750.000 đồng/tháng. Số thuế phải nộp: 300.000 đồng/năm
Bậc 5: Có thu nhập từ kinh doanh trên 300.000 đến 500.000 đồng/tháng. Số thuế phải nộp: 100.000 đồng/năm
Bậc 6: Có thu nhập bằng hoặc hơn 300.000 đồng/tháng. Số thuế phải nộp: 50.000 đồng/năm
    2/ Thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân:                Thực hiện theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, ngày 15 tháng 6 năm 2015 Bộ Tài chính về việc: Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.
    - Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, cụ thể Thuế Giá trị gia tăng: 3%; Thuế Thu nhập cá nhân:1,5% trên doanh thu .
- Tất cả các hộ kinh doanh đều phải kê khai doanh thu và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế.  Đối với cá nhân có mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống  không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế Thu nhập cá nhân.
 Cục thuế Bình Thuận ban hành văn bản số: 1100/CT-THDT ngày 11/3/2014 để Quản lý thuế hoạt động kinh doanh vận tải hộ cá thể trong toàn tỉnh. Trong đó quy định về doanh thu tối thiểu của từng lọai phương tiện vận tải như xe khách, xe du lịch và các lọai xe vận tải khác. Cá nhân phải tự giác kê khai doanh thu tính thuế khoán hàng năm, nếu kê khai không đúng với thực tế thì cơ quan thuế sẽ ấn định doanh thu tính thuế theo hướng dẫn của công văn 1100.
Hộ thực tế nghỉ họat động kinh doanh đủ 1 tháng, nếu có đơn gửi cơ quan thuế sẽ được miễn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân trong tháng đó. Hộ nghỉ kinh doanh dưới 1 tháng sẽ không được xét miễn giảm thuế.
Những hộ, cá nhân đang họat động kinh doanh vận tải nhưng cố tình không kê khai nộp thuế, sẽ bị xử lý truy thu thuế và xử phạt từ 1-3 lần số thuế trốn.
Trên đây là những điều hộ gia đình, cá nhân kinh doanh vận tải cần phải biết để tránh những sai sót trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình. Mọi thắc mắc xin liên hệ với đội Nghiệp vụ - Tổng hợp Chi cục thuế Tánh Linh, hoặc liên lạc qua số điện thọai 0623. 888544 để được giải thích, hướng dẫn thêm./.     

 

                                                                                                                                                      TRẦN DUỆ

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0558190
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech