CHI CỤC THUỶ LỢI LÀM VIỆC VỚI UBND HUYỆN RÀ SOÁT, THỐNG NHẤT DANH MỤC ĐIỂU CHỈNH BỔ SUNG ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG.

Chính trị - Xã hội

CHI CỤC THUỶ LỢI LÀM VIỆC VỚI UBND HUYỆN RÀ SOÁT, THỐNG NHẤT DANH MỤC ĐIỂU CHỈNH BỔ SUNG ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG.05/09/2017 16:28:34

Chiều ngày 1/9, Chi cục Thủy lợi Bình Thuận có buổi làm việc với UBND huyện Tánh Linh về rà soát, thống nhất danh mục điều chỉnh, bổ sung Quyết định 3151 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương nội đồng.

    Làm việc với Chi cục Thủy lợi có đồng chí Lưu Đức Vinh, PCT UBND huyện; lãnh đạo các ngành chức năng liên quan của huyện; lãnh đạo UBND các các xã.
    Theo kết qủa báo cáo rà soát điều chỉnh của UBND huyện, tổng số chiều dài kênh mương nội đồng đề nghị bổ sung, điều chỉnh trên 9.000m, trên tổng  số 6 xã, tăng thêm trên 4.000 m so với quyết định 3151. Trong đó, Bắc Ruộng  theo quyết định 3151 được phê duyệt thực hiện 6 tuyến kênh, dài 460 m. Đến nay địa phương đã kiên cố hóa được 3 tuyến, còn lại 3 tuyến chưa thi công. Xã đồng Kho được phê duyệt 3 tuyến kênh, chiều dài 500 m, đến nay thực hiện được 1 tuyến còn lại 2 tuyến chưa thi công. Đức Phú phê duyệt 2 tuyến kênh, dài 1.500m, hiện đã kiên cố hóa cả 2 tuyến. Huy Khiêm phê duyệt 7 tuyến, chiều dài trên 1,3 km, hiện đã thi công được 2 tuyến, còn lại chưa thi công. Đức Bình phê duyệt 2 tuyến kênh, dài 1,1 km, đến nay đã thi công hoàn thành 2 tuyến kênh.
Tại buổi làm việc, các xã chưa đăng ký danh mục công trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng theo quyết định 3151 của UBND tỉnh, đã kiến nghị Chi cục Thuỷ lợi đưa vào danh mục công trình theo quyết định của UBND tỉnh.
Trên cơ sở rà soát, điều chỉnh này, Chi cục Thuỷ lợi sẽ tham mưu bổ sung vào Quyết định 3151 UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiên cố hóa kênh mương nội đồng, để đầu tư thi công trong thời gian tới, phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp của nhân dân trên địa bàn huyện Tánh Linh./.

Ngọc Khánh        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0558195
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech