THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TÁNH LINH TIẾN HÀNH KHẢO SÁT, GIÁM SÁT Ở ĐỨC THUẬN

Chính trị - Xã hội

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN TÁNH LINH TIẾN HÀNH KHẢO SÁT, GIÁM SÁT Ở ĐỨC THUẬN25/09/2017 14:37:26

Ngày 28/8/2017, Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát, khảo sát đối với Thường trực HĐND và các ban của HĐND xã Đức Thuận, Đoàn giám sát, khảo sát do đồng chí Nguyễn Hữu Bơm - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn.

    Đoàn tiến hành khảo sát, giám sát về việc chuẩn bị nội dung của kỳ họp HĐND như: Hoạt động phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN và các Ban HĐND trong việc chuẩn bị báo cáo, tài liệu, xây dựng chương trình và nội dung kỳ họp; công tác thẩm tra của Thường trực HĐND; các Ban HĐND trong việc chuẩn bị dự thảo nghị quyết, tờ trình, báo cáo đề trình HĐND xem xét biểu quyết; việc ban hành và triển khai nghị quyết đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; về hoạt động tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Thường trực HĐND; công tác giám sát của HĐND; việc tổ chức theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát; kết quả giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp của cử tri tại địa phương; số lượng ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND và giám sát kết quả thực hiện trả lời chất vấn tại các kỳ họp.
    Qua giám sát đồng chí Nguyễn Hữu Bơm đã nêu lên những việc Thường trực HĐND và các ban của HĐND xã Đức Thuận đã làm được để phát huy và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời hướng dẫn Thường trực HĐND, các ban HĐND xã cách thực hiện để hạn chế khuyết điểm hiện có. Ngoài ra qua kết quả khảo sát, giám sát này cũng để Thường trực HĐND huyện kịp thời nắm bắt tình hình khó khăn, hạn chế, phân tích nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục trong triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã - hội, an ninh - quốc phòng năm 2017 theo nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra./.
   

                                  Duy Nghĩa        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0558174
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech