TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 15-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY (KHÓA XI)

Chính trị - Xã hội

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 15-NQ/TU CỦA TỈNH ỦY (KHÓA XI)25/09/2017 14:53:04

Sáng ngày 12/9/2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh tổ chức hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Huyện ủy viên; lãnh đạo các Ban và Văn phòng Huyện ủy; trưởng các đoàn thể huyện; Bí thư các cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Tám - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

    Theo báo cáo tại hội nghị, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ huyện đã có những bước chuyển biến tích cực. Nhiều tổ chức cơ sở đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác phát triển đảng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ được quan tâm.
    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám - Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà các cấp các ngành đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW; đồng thời đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục quán triệt sâu sắc và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X).

                                                                                  Nguyễn Quân        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0558178
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech