GIÁM SÁT VIỆC CHI TRẢ TRỢ CẤP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.

Chính trị - Xã hội

GIÁM SÁT VIỆC CHI TRẢ TRỢ CẤP CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.25/09/2017 14:38:29

Ngày 30/8, Thuờng trực UBMTTQVN huyện có buổi giám sát việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện từ năm 2014 đến năm 2016.

    Ông Nguyễn Văn Điểu, Chủ tịch UBMTTQVN huyện chủ trì. Tham dự có ông Giáp Hà Bắc - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan liên quan và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.
    Theo báo cáo của UBND huyện, sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND huyện Tánh Linh đã cụ thể hóa các văn bản, chỉ đạo ngành chuyên môn và UBND xã, thị trấn khẩn trương triển khai, thực hiện, tổ chức tập huấn kỹ thuật về các quy định, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh mức trợ cấp. Các địa phương đã thành lập Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội. Quy trình triển khai thực hiện rà soát đối tượng thực hiện một cách công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật và bảo trợ xã hội quan tâm thực hiện. Kết qủa thực hiện trợ giúp thường xuyên tại cộng đồng trong toàn huyện trên 3.370 đối tượng, với tổng số tiền chi trả hàng tháng trên 1,2 tỷ đồng; Quan tâm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, di dời khẩn cấp và trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội. Trong 3 năm UBND huyện đã trợ cấp mua bảo hiểm y tế cho trên 7.200 đối tượng bảo trợ xã hội, với số tiền trên 4,6 tỷ đồng. Việc thực hiện chi trả tiền trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng được thực hiện đảm bảo. Không có tình trạng gian lận trong chi trả. Tuy nhiên qua thực hiện nổi lên một số khó khăn như, một số chính sách thiếu thống nhất, khó khăn trong tổ chức thực hiện tại địa phương. Hội đồng xét duyệt các xã, thị trấn còn lúng túng trong việc xác định đối tượng người khuyết tật và người tâm thần. Kinh phí thực hiện chi trả hàng tháng cho các đối tượng có tháng không kịp thời đúng ngày quy định…
    Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Điểu, Chủ tịch UBMTTQVN huyện đánh giá cao sự chỉ đạo của UBND huyện trong việc thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện thời gian qua. Nêu ra một số tồn tại cần khắc phục. Đồng thời đề nghị một số vấn đề cần quan tâm trong việc thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội trong thời gian tới đó là, UBND huyện quan tâm cân đối ngân sách để chi trả trợ cấp cho các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội kịp thời. Chỉ đạo ngành chức năng của huyện phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong thực hiện việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện.

                            Duy Nghĩa        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0558184
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech