UBND HUYỆN TÁNH LINH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ

Chính trị - Xã hội

UBND HUYỆN TÁNH LINH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN XÂY DỰNG KHU VỰC PHÒNG THỦ25/09/2017 14:47:30

Ngày 15/9, UBND huyện tổ chức hội nghị triển Đề án xây dựng khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Bùi Văn Dõi, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện cùng toàn thể lãnh đạo các ban ngành liên quan.

Tại hội nghị đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện trình bày nội dung Đề án xây dựng khu vực phòng thủ của huyện gồm 3 vấn đề chính là: Xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần; xây dựng tiềm lực kinh tế - xã hội và khoa học - công nghệ; xây dựng tiềm lực quân sự - an ninh.
Theo đó, mục tiêu của Đề án xác định: Xây dựng huyện Tánh Linh thành khu vực phòng thủ vững chắc, có tiềm lực và sức mạnh toàn diện, nhằm ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ; xây dựng LLVT huyện vững mạnh, đảm bảo là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ phòng thủ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội, sẵn sàng chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, bảo đảm đánh thắng quân xâm lược, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch huyện Nguyễn Đình Lâm đề nghị các cấp, các ngành của huyện nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, góp phần xây dựng tiềm lực sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền; tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Ban Chỉ huy Quân sự, Công an chủ động tham mưu giúp Huyện ủy – UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án; các ban, ngành, đoàn thể quán triệt nghiêm túc và tích cực tham gia phối hợp thực hiện các nội dung của Đề án.
 

                                                                  Nguyễn Quân        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0558187
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech