XÃ ĐỨC BÌNH RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Tin địa phương

XÃ ĐỨC BÌNH RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 201921/05/2019 08:49:53

Ngày 1/4, cùng với cả nước, xã Đức Bình đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đây là cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia được thực hiện 10 năm một lần đã quy định tại Điều 29 của Luật Thống kê nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phục vụ công tác đánh giá tình hình, xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chính sách liên quan trực tiếp tới người dân. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam.
Đây cũng là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của tổng điều tra. Thời gian thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn là 25 ngày, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Bình trưởng ban chỉ đạo đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền các ban ngành của xã và Ban chỉ đạo tổng điều tra và các điều tra viên của xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cuộc tổng điều tra theo đúng kế hoạch; định kỳ hàng ngày kiểm tra, đôn đốc điều tra viên, tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi người dân, mỗi hộ gia đình hiểu được mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra, từ đó tích cực phối hợp với các điều tra viên trong quá trình phỏng vấn thu thập thông tin.
Đối với các điều tra viên kiểm tra thiết bị di động, phần mềm đã cài đặt, nghiêm túc, tự giác chấp hành những quy định trong quá trình thu thập thông tin đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời, bí mật và đúng tiến độ; các tổ trưởng phải nắm chắc quy trình điều tra, tăng cường giám sát, nắm bắt, báo cáo kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình điều tra; đối với các hộ gia đình.
Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện kêu gọi mỗi người dân, mỗi hộ gia gia đình nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ công dân để cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho điều tra viên góp phần vào thành công của cuộc Tổng điều tra.
Ngay sau lễ ra quân, các thành viên trong Ban chỉ đạo của huyện, xã Đức Bình và các điều tra viên đã đến thực hiện phỏng vấn thu thập thông tin tại các hộ gia đình trên địa bàn và tổ chức họp rút kinh nghiệm để triển khai trong trong những ngày tới.
Ngô Thị Kim Anh./.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0876431
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech