HĐND XÃ ĐỨC TÂN HỌP THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT SÁP NHẬP XÃ

Tin địa phương

HĐND XÃ ĐỨC TÂN HỌP THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT SÁP NHẬP XÃ28/08/2019 09:01:44

Sáng ngày 23/8/2019, HĐND xã Đức Tân khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Đức Tân và xã Măng Tố.

Về dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hữu Bơm – Phó CT HĐND Huyện.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Đề án sắp xếp  đơn vị hành chính cấp xã, xã Đức Tân và xã Măng Tố. Quá trình triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, địa phương đã tổ chức lấy ý kiến cử tri và kết quả có 99,91% cử tri các địa phương đồng ý việc sát nhập xã Đức Tân và xã Măng Tố. UBND xã thông qua tờ trình sáp nhập; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND xã về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính xã Đức Tân và xã Măng Tố.
Trên tinh thần khách quan, dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu HĐND xã đã thảo luận, đề xuất một số biện pháp, giải pháp sau giải thể, sáp nhập nhằm ổn định bền vững về an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.
Cũng tại kỳ họp HĐND  xã, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính xã Đức Tân và xã Măng Tố./.

Nguyễn Kiên        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0896483
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech