TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG

Tin địa phương

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG03/09/2019 14:13:32

Sáng ngày 28/8/2019, Hội Cựu Chiến xã La Ngâu tổ chức hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

Tham dự hội nghị ở huyện có đồng chí Trần Quang Vinh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện và các đồng chí đại diện Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể xã. 
Tại hội nghị, Đồng chí Trần Quang Vinh đã ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc trong cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945. Thắng lợi to lớn đó trước hết thuộc về sự nghiệp cách mạng của toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiền đề hết sức quan trọng. Để có được thắng lợi vĩ đại đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải bôn ba khắp năm châu bốn biển, đúc kết kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, lựa chọn con đường cách mạng vô sản duy nhất đúng cho dân tộc Việt Nam. 
Thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đúc kết bài học quý báu về sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp hài hòa “ý Đảng với lòng dân”, như một quy luật lịch sử tất yếu khách quan. Tin dân, dựa vào dân, hiểu dân là truyền thống quý báu trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc ta, trở thành một giá trị tiêu biểu của nền văn hóa-chính trị Việt Nam. Thông qua hội nghị, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã nhà về vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

                   Lê Thị Tuyết        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0896472
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech