TỔ CHỨC THÔNG BÁO, LẤY Ý KIẾN NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LẠC TÁNH

Tin địa phương

TỔ CHỨC THÔNG BÁO, LẤY Ý KIẾN NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LẠC TÁNH14/08/2019 16:50:36

UBND huyện vừa chỉ đạo tổ chức thông báo trong 03 ngày (từ ngày 09 đến hết ngày 11 tháng 8 năm 2019) để lấy ý kiến người dân đối với kết quả đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh.

Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh đến nay đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất.
Trên cơ sở đó, để đảm bảo thực hiện đúng quy trình quy định, UBND huyện vừa có văn bản chỉ đạo ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức thông báo kết quả, tổng hợp ý kiến góp ý của người dân đối với việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh.
Theo đó, kết quả triển khai việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh được Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải lên Trang Thông tin điện tử huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, UBND thị trấn Lạc Tánh Tổ chức thông báo trên hệ thống phát thanh. Người dân có thể tìm hiểu để tham gia góp ý tại chuyên mục THÔNG BÁO (góc bên phải).
UBND thị trấn Lạc Tánh là đơn vị tiếp nhận thông tin góp ý và tổng hợp các ý kiến./.
Anh Thoại        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0896490
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech