KỲ HỌP LẦN THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BẮC RUỘNG

Tin địa phương

KỲ HỌP LẦN THỨ 7 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BẮC RUỘNG28/12/2018 09:00:50

Sáng ngày 25/12/2018, HĐND xã Bắc Ruộng tổ chức Kỳ họp lần thứ 7, khóa XI, nhiệm kỳ (2016 – 2021) nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND và UBND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Về dự Kỳ họp có đồng chí Giáp Hà Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Bắc Ruộng; đại biểu HĐND xã Bắc Ruộng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã trình kỳ họp nêu rõ: Mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bắc Ruộng, sự nỗ lực của chính quyền và các tầng lớp nhân dân, trong năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển đáng khích lệ. Hoạt động của HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND xã tiếp tục được duy trì tốt; công tác giám sát, việc tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được quan tâm; các cuộc giám sát được thực hiện theo đúng quy trình.  Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác. Những ý kiến, đề xuất của đại biểu tại Kỳ họp đã được Thường trực UBND xã trả lời làm rõ  các vấn đề. Đặc biệt kỳ họp lần này HĐND xã tiến hành công tác lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND xã bầu nhiệm kỳ 2016 -2021;  thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp./.

 Đoàn Thanh Thảo        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0818783
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech