HĐND HUYỆN TÁNH LINH: KỲ HỌP BẤT THƯỜNG SÁP NHẬP 2 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Tin địa phương

HĐND HUYỆN TÁNH LINH: KỲ HỌP BẤT THƯỜNG SÁP NHẬP 2 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH03/09/2019 14:09:58

Ngày 27/8/2019, Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã Đức Tân và xã Măng Tố.

Theo tờ trình và dự thảo nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính xã Đức Tân và xã Măng Tố,hiện trạng xã Đức Tân có 5 thôn, diện tích tự nhiên 20,93 km2, dân số 6.935 người. Xã Măng Tố có 3 thôn, diện tích tự nhiên 48,37 km 2 , dân số 2.903 người.
Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thống nhất phương án sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên 20,93 km 2, dân số 6.935 người, 05 thôn của xã Đức Tân và diện tích tự nhiên 48,37 km 2, dân số 2903 người, 03 thôn của xã Măng Tố, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất thành đơn vị hành chính mới có diện tích tự nhiên 69,3 km 2, quy mô dân số: 9.838 người, đạt tiêu chuẩn theo quy định.

                                                                              Nguyễn Quân        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0896554
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech