XÃ ĐỨC THUẬN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG NĂM 2019

Tin địa phương

XÃ ĐỨC THUẬN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG NĂM 201931/01/2019 15:14:02

Ngày 30/01/2019 UBND xã Đức Thuận đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quân sự, Quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, công tác Quân sự, Quốc phòng xã Đức Thuận đã đạt được một số kết quả như thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện DQTV đạt kết quả cao; chỉ tiêu lực lượng DQTV đạt tỉ lệ 1,85% so với dân số; việc quản lý quân dự bị theo đúng quy định; giao quân năm 2018: 14/13 thanh niên; thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quân sự, Quốc phòng. UBND xã đã khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2018.
Để thực hiện thắng lợi công tác Quân sự, Quốc phòng trong năm 2019, địa  phương cần phải khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2018 và có những giải pháp cụ thể. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự, Quốc phòng năm 2019. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngủ;  huấn luyện, hội thao đạt kết quả cao; tập trung xây dựng lực lượng dân quân đủ về số lượng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, giải quyết kịp thời các chính sách đối với người có công.
Nguyễn Văn Tẩn        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0876484
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech