XÃ LA NGÂU HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG CHẠY VIỆT DÃ GÂY QUỸ HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC VÀ CỔ ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP

Giáo dục

XÃ LA NGÂU HƯỞNG ỨNG HOẠT ĐỘNG CHẠY VIỆT DÃ GÂY QUỸ HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC SINH NGHÈO HIẾU HỌC VÀ CỔ ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG XANH – SẠCH – ĐẸP28/08/2019 09:04:00

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm học mới 2019 -2020.

Sáng ngày 23/8/2019, UBND xã La Ngâu tổ chức buổi lễ “hưởng ứng hoạt động chạy việt dã gây quỹ học bổng hỗ trợ các em học sinh nghèo hiếu học và cổ động vì môi trường xanh – sạch – đẹp”. Tham dự chương trình gây quỹ học bổng  có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các ban ngành đoàn thể, cán bộ giáo viên của các trường, trạm y tế và các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 9. 
Hoạt động chạy việt dã gây quỹ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 
Nâng cao nhận thức của mọi người trong cộng đồng về việc bảo vệ môi trường sống xung quanh xanh – sạch  - đẹp. Đồng thời Kêu gọi sự tham gia hưởng ứng của mọi cá nhân, tổ chức trong cộng đồng nhằm quan tâm và có trách nhiệm hơn nữa trong việc chăm lo đến sự học tập của các em học sinh nghèo hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
Lê Thị Tuyết        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0896564
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech