THÔNG BÁO Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản, thực hiện từ ngày 15/8/2018.

Thông báo

THÔNG BÁO Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản, thực hiện từ ngày 15/8/2018.


        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0876507
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech