THÔNG BÁO về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tánh Linh

Thông báo

THÔNG BÁO về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Tánh Linh

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0876418
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech