HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN MỞ RỘNG LẦN THỨ 25

Chính trị - Xã hội

HỌP BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN MỞ RỘNG LẦN THỨ 2522/01/2019 08:37:14

Sáng ngày 15/1, Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 25 khóa VIII mở rộng, nhằm đánh giá kết quả công tác xây dựng đảng, công tác dân vận năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

 Đồng chí Nguyễn Văn Tám TUV-Bí thư Huyện uỷ Chủ trì Hội nghị. Trong năm 2018, Huyện ủy đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo giải quyết các vụ việc bức xúc, nổi cộm ở địa phương. Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định, kế hoạch thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác cơ sở, tham gia sinh hoạt chi bộ theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn, bổ sung, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, sắp xếp nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương đảm bảo theo các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; công tác phát triển Đảng luôn được quan tâm theo hướng nâng cao chất lượng, qua đó Huyện ủy đã tiếp nhận, xem xét, Quyết định chuẩn y kết nạp 107 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng được quan tâm thực hiện. Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và nâng cao hiệu quả, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, thực hiện khá tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.
Năm 2019, Đảng bộ huyện đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: Tỷ lệ cán bộ chủ chốt tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt trên 95%; kết nạp 170 đảng viên; phấn đấu đảng bộ huyện đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 100% chi, đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; giải quyết tố cáo, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trên 90%; không có cấp ủy viên đảng bộ huyện bị xử lý kỹ luật; chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.....

Minh Tuấn        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0856868
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech