SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG NỬA ĐẦU NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Chính trị - Xã hội

SƠ KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT TRONG ĐẢNG NỬA ĐẦU NHIỆM KỲ 2015 - 2020 30/08/2018 08:45:23

Sáng ngày 23/8/2018, tại Hội trường chung của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ huyện.

 Tham dự hội nghị có tập thể Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Huyện ủy viên; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ cơ sở.
Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát ở đảng bộ huyện Tánh Linh tiếp tục được quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng và các Quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp trên và Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đã kiểm tra chấp hành 159 tổ chức đảng; kiểm tra 18 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; giám sát 54 tổ chức đảng và 41 đảng viên là cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; thi hành kỷ luật 43 đảng viên vi phạm, góp phần tích cực, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ xây dựng đảng, nhất là nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    Kết luận buổi hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám – TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 30/7/2007 của BCH Trung ương khóa X, góp phần thực hiện có kết quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát./.

                                           Duy Trung        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0856740
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech