HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Chính trị - Xã hội

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 201922/01/2019 08:39:02

Chiều ngày 17/01/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự hội nghị ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị; ở huyện có tập thể lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận các xã, thị trấn; tập thể lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.
    Đồng chí Huỳnh Thái Dương – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thay mặt  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua tóm tắt báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2018. Theo đó trong năm 2018, các lĩnh vực công tác tuyên giáo, các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đã được triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo về nội dung và hình thức; đã chỉ đạo và tổ chức thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt, điều tra và xử lý dư luận xã hội. Mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở hoạt động nền nếp; đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên được thường xuyên củng cố và bồi dưỡng. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet bước đầu mang lại hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực tuyên giáo được chú ý...
    Tuy nhiên, ngoài những kết quả nêu trên thì hiệu quả công tác tư tưởng, giáo dục chính trị chưa cao, nhất là ở địa bàn cơ sở, công tác kiểm tra các hoạt động tuyên truyền ở các địa phương, ngành, đoàn thể chưa nhiều; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế, lực lượng đấu tranh mạng tuy đã được hình thành từ tỉnh đến cơ sở nhưng phương thức, nội dung hoạt động còn nhiều hạn chế; phương tiện, điều kiện hoạt động trên lĩnh vực tuyên giáo còn nhiều bất cập.
    Hội nghị cũng giành thời gian cho các đại biểu tham gia phát biểu, thảo luận để làm rõ hơn những mặt được, chưa được; khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Duy Trung        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0856749
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech