Với Chỉ thị 1474, việc cấp sổ đỏ sẽ tốt hơn

An toàn thông tin

Với Chỉ thị 1474, việc cấp sổ đỏ sẽ tốt hơn 18/01/2012 15:19:49

BT- Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc cấp sổ đỏ. 10 tháng năm 2011 toàn tỉnh đã cấp 6.174 ha đạt 61,34% kế hoạch năm; trong đó, cấp cho hộ gia đình, cá nhân 3.464,61 ha.

BT- Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc cấp sổ đỏ. 10 tháng năm 2011 toàn tỉnh đã cấp 6.174 ha đạt 61,34% kế hoạch năm; trong đó, cấp cho hộ gia đình, cá nhân 3.464,61 ha. Tuy nhiên, việc cấp sổ đỏ còn chậm, chưa thống nhất, thiếu đồng bộ; việc cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do thủ tục cấp sổ đỏ ở một số nơi còn rườm rà; việc đầu tư kinh phí đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai chưa được quan tâm đúng mức; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp còn hạn chế năng lực do thiếu cán bộ và các điều kiện làm việc theo yêu cầu nhiệm vụ được giao; một số quy định về nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ chưa phù hợp thực tế; tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ chưa giảm, gây nhiều bức xúc trong dư luận.


Người dân Phan Thiết đến làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 1474/2011/CT-TTg, về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.  Theo chỉ thị, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp sổ đỏ, nhất là đất ở, đất chuyên dùng; giao chỉ tiêu kế hoạch cấp sổ đỏ làm cơ sở đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt, rà soát, thống kê toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ và hồ sơ đăng ký biến động đất đai đã tiếp nhận chưa giải quyết, tập trung giải quyết. Tổ chức kiểm tra việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với tất cả các tổ chức đang sử dụng đất, xử phạt nghiêm khắc các trường hợp không thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo quy định; đồng thời xử lý các vướng mắc nhằm hoàn thành việc đăng ký, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Rà soát để sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định về cấp sổ đỏ không còn phù hợp với pháp luật hiện hành; tăng cường cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân thực hiện, giám sát; đồng thời, thông báo số điện thoại nóng để người dân phản ánh tình hình….

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, hy vọng việc cấp sổ đỏ trên địa bàn tỉnh sẽ được chấn chỉnh, thủ tục sẽ đơn giản hơn, tình trạng nhũng nhiễu sẽ giảm, thuận tiện cho người dân.

                                                                                                                                                                      Theo baobinhthuan        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0896537
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech