CHI CỤC THUẾ TÁNH LINH TẬP TRUNG CHO CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2018

Tin địa phương

CHI CỤC THUẾ TÁNH LINH TẬP TRUNG CHO CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 201815/03/2019 14:48:41

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục thuế và cục thuế Bình Thuận, trong những ngày đầu năm 2019, ngoài việc phải phải tập trung thời gian cho nhiều công tác chuyên môn khác, Chi cục thuế huyện Tánh Linh luôn tập trung thời gian đôn đốc, tạo mọi điều kiện cho các tổ chức kinh tế, xã hội và các cá nhân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), phí lệ phí, phí bảo vệ môi trường… năm 2018.

Tính đến hết ngày 12/3/2019 toàn huyện có 166 tổ chức kinh tế và cá nhân nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN  và các khoản phí năm 2018 dưới hình thức kê khai qua mạng. Như vậy, nếu so sánh với số liệu tổ chức, cá nhân nộp thuế do Chi cục thuế Tánh Linh quản lý thì số tổ chức cá nhân thực hiện nộp báo cáo còn đạt thấp. Theo quy định về thủ tục hành chính, mỗi tổ chức, cá nhân phải tự giác nộp báo cáo quyết toán thuế trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm ngân sách. Hạn chót nộp báo cáo quyết toán thuế năm 2018 sẽ kết thúc vào ngày 31/3/2019 . Như vậy tính đến ngày hôm nay thì thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm 2018 chỉ còn chưa tới 20 ngày. Kể từ đầu năm 2019, Chi cục thuế đã bố trí cán bộ, cung cấp số điện thoại để hướng dẫn, giải thích cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế  còn thắc mắc để việc thực hiện  quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN và các loại phí được nhanh và đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm đường truyền được thông suốt trong quá trình thực hiện quyết toán thuế. Trong tháng 3/2019 Tổng cục thuế đăng tải trên website của Tổng cục thuế (www.gdt.gov.vn) về chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2018. Tại chuyên mục này, người nộp thuế có thể đặt câu hỏi liên quan đến quyết toán thuế TNDN, TNCN và sẽ được Tổng cục thuế trả lời trực tiếp.  
Theo kế hoạch đã được chuẩn bị, vào ngày 15 và 16/3/2019 Chi cục thuế Tánh Linh sẽ tổ chức tập huấn chính sách thuế TNDN, TNCN cho các doanh nghiệp, các tổ chức có chi trả thu nhập cho người làm công, ăn lương ở trong huyện biết để nhằm giải thích về những quy định bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện trách nhiệm và các quyền lợi khi thực hiện nộp báo cáo quyết toán thuế hàng năm./-
                                                                               TRẦN DUỆ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0856744
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech