ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ GIA HUYNH NĂM 2019

Tin địa phương

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ GIA HUYNH NĂM 201913/08/2019 11:15:06

Chiều ngày 08/8, Ông Biện Văn Hoan - Đại biểu HĐND tỉnh khóa X và Ông Nguyễn Đăng Lệ - Đại biểu HĐND Huyện khóa VIII đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Gia Huynh.

Cùng tham dự, còn có đại diện lãnh đạo HĐND-UBND-UBMTTQVN Huyện và một số ngành liên quan của huyện.
Tại buổi tiếp xúc, Ông Biện Văn Hoan - Đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X và báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại lần tiếp xúc trước. 
Đại biểu HĐND Huyện cũng đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp lần thứ 8 và dự kiến nội dung kì họp lần thứ 9 - HĐND huyện khóa VIII và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri.

Theo đó tại kì họp lần này, HĐND tỉnh và huyện nghe UBND tỉnh, huyện sẽ trình bày các báo cáo và tờ trình, trong đó UBND tỉnh, huyện sẽ báo cáo một số nội dung quan trọng như: Nghe UBND tỉnh, huyện báo cáo tình hình phát triển KT-XH-ANQP năm 2019 và phương hướng năm 2020, Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cáo, cải cách hành chính...


Sau khi nghe đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh, huyện sắp tới, cử tri xã Gia Huynh có nhiều lượt ý kiến bao gồm các nhóm ý kiến kiến nghị tới đại biểu HĐND tỉnh, huyện như: Quản lý tài nguyên khoáng sản còn nhiều bất cập; Quan tâm đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng xuống cấp gây khó khăn trong việc đi lại cũng như sản xuất của người dân…..

Sau khi nghe các kiến nghị của cử, đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của địa phương đã được lãnh đạo huyện, xã trả lời thỏa đáng trước cử tri. Còn những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp trên, đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã ghi nhận để đưa vào nội dung kỳ họp sắp tới.

Lê Mỹ Quốc        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0896540
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech