NHÂN DÂN XÃ ĐỨC PHÚ THAM GIA BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2019-2024

Tin địa phương

NHÂN DÂN XÃ ĐỨC PHÚ THAM GIA BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2019-202413/08/2019 11:04:34

Thực hiện kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND huyện Tánh Linh về tổ chức bầu cử trưởng thôn, khu phố và phó trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 07/7/2019,  5/5 thôn trên địa bàn xã tổ chức bầu cử trực tiếp trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đợt bầu cử trưởng thôn lần này, trên toàn xã có 1.875/1.875 cử tri tham gia bầu cử (đạt 100%), thời gian tổ chức bầu cử ở các thôn hoàn thành trước thời gian quy định và đạt kết quả cao. Thông qua đó đã thể hiện được sự quan tâm cao của nhân dân đối với công tác bầu cử và đã thể hiện được quyền dân chủ của nhân dân, nhân dân đã trực tiếp bầu ra những người có đủ đức, đủ tài, là người đại diện cho nhân dân trong thôn đảm đương các nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn thôn.
Lê Thanh Vũ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0896488
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech