ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN XÃ SUỐI KIẾT NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Tin địa phương

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN XÃ SUỐI KIẾT NHIỆM KỲ 2019 – 202406/03/2019 14:15:51

Ngày 28/2, Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Suối Kiết lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức.

Tham dự có lãnh đạo MTTQVN huyện; cấp ủy chính quyền địa phương và 70 đại biểu chính thức.
Trong nhiệm kỳ 2014-2019, các phong trào của Mặt trận và các tổ chức thành viên đạt được nhiều kết qủa. Nổi rõ: Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động ngày càng chú trọng đến chất lượng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. 3 cuộc vận độgn lớn “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được mở rộng, nâng cao chất lượng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Công tác phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được đẩy mạnh thức hiện. Trong nhiệm kỳ Mặt trận và các tổ chức thành viên đã thực hiện được 9 cuộc giám sát theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị liên quan đến việc chi trả tiền, giải quyết thủ tục hành chính, đơn thư khiếu nại, việc thu chi quỹ hội phụ huynh…Qua giám sát đã kịp thời đề nghị khắc phục sửa chữa. Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri được 145 điểm, ghi nhận 870 ý kiến của cử tri. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy luôn được  Ban Thường trực Mặt trận xã quan tâm. Nhiệm kỳ qua đã thay thế, bổ sung 3 phó chủ tịch và 06 ủy viên Mặt trận; củng cố 4 ban công tác Mặt trận.
Nhiệm kỳ 2019 – 2024 Mặt trận xã Suối Kiết đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Trên 85% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; trên 80% thôn được công nhận thôn văn hóa. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư có trên 80% thôn tổ chức  cả phần lễ, hội và hoạt động thiết thực; thu quỹ người nghèo đạt chỉ tiêu huyện giao; Mặt trận Tổ quốc xã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ…
Đại hội đã hiệp thương giới thiệu 31 người vào ủy viên ủy ban Mặt trận xã nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà  Lê Thị Kim Anh được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN xã Suối Kiết lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

Ngọc Khánh        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0856746
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech