SƠ KẾT 3 NĂM (2016-2018) VỀ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP

Tin địa phương

SƠ KẾT 3 NĂM (2016-2018) VỀ TRIỂN KHAI NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP01/03/2019 14:07:24

Ngày 21 tháng 02 năm 2019, Hội Khuyến học huyện Tánh Linh đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 493/QĐ UBND ngày 23 /02/ /2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về triển khai nhân rộng 4 mô hình “Gia đình hiếu học” “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn toàn huyện.

Về dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND huyện có ông Giáp Hà Bắc – Phó Chủ tịch UBND huyện và các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 
Qua 3 năm triển khai thực hiện, nhận thức của hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn huyện Tánh Linh về học tập suốt đời đã có nhiều chuyển biến tích cực. 100% các xã, thị trấn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập. Các tầng lớp nhân dân đã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào học tập suốt đời. Tính đến năm 2018 có 15.563 hộ đạt 58% danh hiệu “ Gia đình hiếu học”, có 13 dòng họ đạt 100% dòng họ đạt danh hiệu “ Dòng họ hiếu học”, Danh hiệu “ Công đồng học tập” là thôn, khu phố đạt 61%, Danh hiệu “ Đơn vị học tập “ là 62 đơn vị đạt 74%. Phong trào đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó lĩnh vực giáo dục cũng có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ học sinh đến lớp tăng từ 99% đến 100%, học sinh bỏ học dưới 1%, công tác phổ cập giáo dục được giữ vững và nâng chuẩn, năm 2018 huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non trẻ em dưới 5 tuổi, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia là 27,6%, cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy học cũng được quan tâm đầu tư.
Tại Hội nghị sơ kết, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời. Trên cơ sở đó, hằng năm sẽ có tổ chức kiểm tra giám sát việc đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập theo đúng quy định, tích cực tham gia đóng góp, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và xây dựng các chương trình liên tịch giữa Hội Khuyến học và các đoàn thể tại địa phương để tiến tới vào năm 2020 toàn huyện sẽ đạt tỷ lệ 100% các gia đình, dòng họ, cộng đồng hiếu học.
Với những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai nhân rộng mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2018./.
Xuân Ánh        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0856819
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech