TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO THANH THIẾU NHI TẠI XÃ GIA AN NĂM 2019

Giáo dục

TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG CHO THANH THIẾU NHI TẠI XÃ GIA AN NĂM 201922/04/2019 08:01:44

Thực hiện kế hoạch Liên tịch Số 01-KHLT-ĐTN/CAX, về việc phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông năm 2019.

Kịp thời cung cấp thông tin về An toàn giao thông cũng như tăng cường công tác  tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi, học sinh. Xã Đoàn Gia An phối hợp với Ban ATGT xã và Công An huyện Tánh Linh đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh và thanh thiếu niên trong toàn xã về An toàn giao thông năm 2019. Kết quả có hơn 1.480 đoàn viên, học sinh tham dự. 
Để phát huy vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên và lực lượng chuyên trách về an toàn giao thông trong việc chủ động ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông, góp phần kiềm chế sự gia tăng về tai nạn giao thông liên quan đến đối tượng thanh, thiếu niên trên địa bàn xã. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho, đoàn viên, thanh niên từ đó đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông trong tất cả các đối tượng, quần chúng nhân dân trên địa bàn xã, nhằm tạo sức lan tỏa và sự đồng tình ủng hộ của các ngành, các cấp và nhân dân  trong  xã công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Nguyễn Thị Lài        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0876487
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech