VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 117/UBND-SX của UBND huyện về việc báo cáo rà soát hồ sơ môi trường có nhiều hồ sơ. Tệp đính kèm:   CV117_UBND
Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0833447
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech