VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 118/UBND-VX của UBND huyện về việc triển khai xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tài trợ. Tệp đính kèm:   CV118_UBND
Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0876442
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech