VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 119/UBND-SX của UBND huyện về việc chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017. Tệp đính kèm:   CV119_UBND
Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0876495
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech