VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 126/UBND-SX của UBND huyện về việc xin chủ trương lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với hạng mục công trình trên kênh chính Nam đoạn qua xã Đức Bình và Đức Thuận (10 cống tiêu) thuộc công trình Hệ thống thủy lợi Tà Pao. Tệp đính kèm:   CV126_UBND
Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0876415
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech