Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 04/2017/QĐ-UBND 19/06/2017

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.04.2017  
Số 03/2017/QĐ-UBND 09/05/2017

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.03.2017  
Số 02/2017/QĐ-UBND 30/03/2017

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.02.2017  
Số 01/2017/QĐ-UBND 08/03/2017

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.01.2017  
Số 09/2016/QĐ-UBND 08/12/2016

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.09.2016  
Số 08/2016/QĐ-UBND 18/11/2016

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.08.2016  
Số 07/2016/QĐ-UBND 28/10/2016

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hoạt động và mối quan hệ công tác của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.07.2016  
Số 06/2016/QĐ-UBND 07/10/2016

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.06.2016  
Số 05/2016/QĐ-UBND 06/09/2016

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh, nhiệm kỳ 2016 - 2021


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.05.2016  
Số 04/2016/QĐ-UBND 31/08/2016

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế về công tác Thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.04.2016  
Số: 03/2016/QĐ-UBND 15/08/2016

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tánh Linh.


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.03.2016   
Số 02/2016/QĐ-UBND 16/03/2016

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.02.2016  
Số 01/2016/QĐ-UBND 02/03/2016

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.01.2016  
Số 10/2015/QĐ-UBND 31/12/2015

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.10.2015  
Số 09/2015/QĐ-UBND 23/12/2015

QUYẾT ĐỊNH: Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện năm 2015 tại Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND huyện


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.09.2015  
Số 08/2015/QĐ-UBND 24/12/2015

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2016


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.08.2015  
Số 07/2015/QĐ-UBND 24/12/2015

QUYẾT ĐỊNH: Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.07.2015  
Số 06/2015/QĐ-UBND 21/08/2015

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Dân tộc huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.06.2015  
Số 05/2015/QĐ-UBND 10/07/2015

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.05.2015  
Số 04/2015/QĐ-UBND 22/06/2015

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Nội vụ huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.04.2015  

<<  <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0876424
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech