Văn bản

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 03/2015/QĐ-UBND 06/05/2015

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.03.2015  
Số 02/2015/QĐ-UBND 06/05/2015

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.02.2015  
Số 01/2015/QĐ-UBND 18/03/2015

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định quản lý các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.01.2015  
Số 03/2014/QĐ-UBND 25/12/2014

QUYẾT ĐỊNH: Về việc phân bổ giao định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức chi ngân sách xã, thị trấn năm 2015.


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.03.2014  
Số 02/2014/QĐ-UBND 25/12/2014

QUYẾT ĐỊNH: Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2015


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.02.2014  
Số 01/2014/QĐ-UBND 12/08/2014

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Tổ hợp tác dùng nước trên địa bàn huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.01.2014  
Số 16/PTP 10/04/2014

Công văn: về việc thực hiện việc công bố file dữ liệu điện tử về kết quả hệ thống hoá văn bản Quy phạm pháp luật.


Tệp đính kèm:  Xem chi tiết  
Số 05/2013/QĐ-UBND 10/10/2013

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tánh Linh.


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.05.2013  
Số 04/2013/QĐ-UBND 20/08/2013

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định cấp Giấy phép đào lòng lề đường,đổ vật liệu lề đường và sử dụng vĩa hè trên địa bàn thị trấn Lạc Tánh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.04.2013  
Số 03/2013/QĐ-UBND 26/07/2013

QUYẾT ĐỊNH: Về việc điều chỉnh kinh phí đối với các đơn vị quản lý hành chính, sự nghiệp tại Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND huyện.


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.03.2013  
Số 02/2013/QĐ-UBND 20/03/2013

QUYẾT ĐỊNH: Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh.


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.02.2013  
Số 01/2013/QĐ-UBND 12/03/2013

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tánh Linh.


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.01.2013  
Số 05/2012/QĐ-UBND 28/12/2012

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền Thanh - Truyền hình huyện Tánh Linh


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.04.2012  
Số 04/2012/QĐ-UBND 09/11/2012

QUYẾT ĐỊNH: Về việc điều chỉnh kinh phí đối với các đơn vị quản lý hành chính, sự nghiệp tại Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của UBND huyện.


Tệp đính kèm:  QD.QPPL.04.2012  

<<  <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0856768
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản chỉ đạo - Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech