Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Tánh Linh

Ngày 13/01/2023, UBND huyện Tánh Linh đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện với mục đích: Phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức góp phần động viên tinh thần nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong Chương trình, Kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng nền hành chính huyện trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và tổ chức.

Giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của cải cách hành chính trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của huyện nói chung và công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương; Kịp thời nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.

Khẩu hiệu thi đua“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân”. Đối tượng thi đua tập thể: Các cơ quan, đơn vị, Mặt trận, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn. Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

Đình Sơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 554
  • Trong tuần: 8 731
  • Trong tháng: 27 182
  • Tất cả: 615765
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang