Chi bộ ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức sinh hoạt chính trị, với chủ đề “giữ trọn lời thề Đảng viên”

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐUK; Kế hoạch số 02-KH/CB của Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Ngày 27/3/2023 Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức sinh hoạt chính trị, với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”; Về tham dự có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan đảng, đoàn thể huyện.

Với tinh thần tự soi, tự sửa 6/6 đảng viên đã báo cáo tự rà soát, soi rọi, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời thề đảng viên từ khi được kết nạp vào Đảng đến nay. Tại buổi sinh hoạt đã có 9 lượt ý kiến đảng viên tham gia, góp ý cho đồng chí mình, nhằm xây dựng và hoàn thiện bản lĩnh chính trị của đảng viên.

Vấn đề đặt ra, là tại sao mỗi đảng viên phải tự rà soát, tự soi, tự sửa và báo cáo trước chi bộ và giữ vững lời thề thiêng liêng trước đảng, lời hứa trước cơ quan, đơn vị, trước nhân dân.

Vì đảng viên, cán bộ trong sạch, vững mạnh thì Đảng trong sạch, vững mạnh. Câu hỏi, vì sao cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự rèn, tự tu dưỡng hàng ngày? Câu trả lời là, đảng viên, cán bộ phải tự giác, thường xuyên, hằng ngày, suốt đời tự soi, tự sửa như chuyện rửa mặt hằng ngày. Đảng viên tự soi, tự sửa, tự rèn, tự điều chỉnh, tự giáo dục, tự vạch ra khuyết điểm, tự vượt lên chính mình, tu thân chính tâm một cách tự giác, thành thực không nên chỉ vì “tấm chắn” của những điều đảng viên không được làm, mà còn phải vì đạo lý, lương tâm. Có những điều rất quan trọng, đó là nhân văn, nhân tính. “Pháp trị” nhưng phải có “đức trị”. Tấm gương của Bác và nhiều cán bộ, đảng viên thời Bác qua phong cách, tác phong, việc làm, hành động, cử chỉ có sức mạnh lan tỏa, truyền cảm hứng tới cả dân tộc. Vô cùng thiêng liêng, sâu xa và cao quý! 

Để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết (TW 4, khóa XI, TW 4, khóa XII) và gần đây là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do vậy, mỗi đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, chúng ta rất vinh dự và có quyền tự hào với nhiệm vụ: “Đi trước mở đường – đồng hành phát triển – đi sau tổng kết”. Và chúng ta cần nhận thức rõ hơn, để làm được, để cống hiến, để góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới của đất nước, của quê hương Tánh Linh.  

Quán triệt tinh thần đợt sinh hoạt chính trị, với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”, mỗi đảng viên có trách nhiệm, báo cáo tự rà soát, soi rọi, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời thề đảng viên từ khi được kết nạp vào Đảng đến nay trước chi bộ; đồng thời phát huy trách nhiệm tham gia ý kiến, góp ý cho các đảng viên trong chi bộ, với tinh thần thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình của Đảng./.

Phạm Tiến Quân

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 861
  • Trong tuần: 9 139
  • Tháng hiện tại: 36 175
  • Tổng lượt truy cập: 753386
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang