THÔNG TIN CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

THÔNG TIN CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN UBND HUYỆN
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
Văn Phòng HĐND và UBND huyện
1 Đào Ngọc Hoài Chánh văn phòng 0914537088 hoaidn@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
2 Lê Đình Chí Phó Chánh văn phòng 0385733466 child@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hường Phó Chánh văn phòng 0945885807 huongnt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
4 Phan Nhật Hùng Phó Chánh văn phòng 0986181300 hungpn@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
1 Hồ Văn Thành Trưởng phòng 0918610884 thanhhv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Vũ Phó phòng 0972089113 vunn@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
3 Huỳnh Thị Yến Phó phòng 0976231741 yenht@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
Phòng Tư pháp
1 Văn Nhật Tiên Trưởng phòng 0919003613 tienvn@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
2 Lương Thị Đoan Trang Phó phòng 0342682728 trangltd@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
Phòng Tài Chính- Kế hoạch
1 Lưu Tấn Nhạn Trưởng phòng 0814552411 nhanlt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
2 Trần Thị Minh Tâm Phó phòng 0983880213 tamttm@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
3 Lê Xuân Tuấn Phó phòng 0918421768 tuanlx@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
1 Nguyễn Minh Dũng Trưởng phòng 0988931512 dungnm@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
2 Lê Hoàng Minh Phó phòng 0917859526 minhlh@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Mai Trí Mân Phó phòng phụ trách 0918914914 manmt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
2 Nguyễn Minh Hải Phó phòng 0911060468 hainm@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
3 Trần Quốc Thống Phó phòng 0989805920 thongtq@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường
1 Dương Quý Bắc Trưởng phòng 0919960444 bacdq@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
2 Nguyễn Đức Tuyền Phó phòng 0987308245 tuyennd@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
3 Phạm Ly Kha Phó phòng 0973666254 khapl@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
Thanh tra Nhà nước huyện
1 Nguyễn Thiêm Trưởng phòng 0888006009 thiemn@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
2 Nguyễn Tiến Tuấn Phó phòng 0913990375 tuannt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
3 Văn Quang Toàn Phó phòng 0949234479 toanvq@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
Phòng Văn hóa và Thông tin
1 Phạm Hương Trưởng phòng 0983411775 huongp@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
2 Thái Anh Thoại Phó phòng 0912707168 thoaita@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
3 Nguyễn Thượng Chơn Lý Phó phòng 0947117268 lyntc@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo
1 Lê Thanh Hưng Trưởng phòng 0918680429 hunglt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
2 Phùng Xuân Thành Phó  phòng 0981441234 thanhpx@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
3 Lê Thị Minh Tuyền Phó phòng 0915900985 tuyenltm_gddt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
Phòng Dân tộc
1 Phạm Văn Dũng Trưởng phòng 0399652368 dungpv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thu Hà Phó phòng 0886272445 hantt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
Phòng Nội vụ
1 Nguyễn Văn Thành Trưởng phòng 0395055779 thanhnv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
2 Đỗ Quốc Cường Phó phòng 0985884577 cuongdq@tanhlinh.binhthuan.gov.vn
3 Hoàng Như Quỳnh Phó phòng 0933844690 quynhhn@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang