Thẩm tra đánh giá hồ sơ tiêu chí nông thôn mới xã Suối Kiết năm 2022

Chiều ngày 01 tháng 11 năm 2022, tại UBND xã Suối Kiết, đồng chí Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Đoàn thẩm tra đánh giá hồ sơ tiêu chí nông thôn mới xã Suối Kiết năm 2022, chủ trì cùng các thành viên Đoàn thẩm tra đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới xã Suối Kiết năm 2022 theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND huyện, Thông báo số 01/TB-ĐTT2858 ngày 28/5/2022 của Trưởng Đoàn thẩm tra nông thôn mới xã Suối Kiết về kết quả thẩm tra đánh giá hồ sơ tiêu chí nông thôn mới xã Suối Kiết năm 2022;

Đến nay, UBND xã Suối Kiết đã triển khai cơ bản hoàn chỉnh 19/19 tiêu chí, nhằm đảm bảo hoàn chỉnh, trình các Sở, ngành thẩm định, theo quy định. Đề nghị các cơ quan, đơn vị đã được phân công phụ trách các tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND huyện về việc phân công cơ quan, ban, ngành phụ trách tiêu chí, tiểu tiêu chí, địa bàn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Tánh Linh giai đoạn 2021-2025 và các văn bản có liên quan, khẩn trương đôn đốc UBND xã Suối Kiết, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã Suối Kiết khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND huyện trình các sở, ngành chức năng của tỉnh thẩm định

Đình Sơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 427
  • Trong tuần: 8 599
  • Trong tháng: 31 149
  • Tất cả: 662885
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang