Làm việc với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã Gia Huynh về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, tại Hội trường UBND xã Gia Huynh, đồng chí Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Gia Huynh về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023 để đưa xã Gia Huynh về đích nông thôn mới năm 2024. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng, Chi cục Thống kê khu vực Đức Linh - Tánh Linh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Bảo hiểm xã hội huyện, Trung tâm Y tế Tánh Linh, Hội nông dân huyện và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Gia Huynh.

A. Kết quả rà soát các tiêu chí năm 2022:

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Gia Huynh đã tập trung xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân theo dõi, thực hiện tiêu chí nông thôn mới; các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện đã quan tâm hỗ trợ xã Gia Huynh theo nhiệm vụ được phân công. Đến nay, qua rà soát đối chiếu với Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ thì xã Gia Huynh cơ bản đạt 08/19 tiêu chí (Tiêu chí 3 - Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Tiêu chí 4 - Điện, Tiêu chí 7 -Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tiêu chí 9 - Nhà ở dân cư, Tiêu chí 10 - Thu nhập, Tiêu chí 12 - Lao động, Tiêu chí 14 - Giáo dục và Đào tạo, Tiêu chí 19 - Quốc phòng và An ninh). Còn lại 11 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí 1 - Quy hoạch, Tiêu chí 2 - Giao thông, Tiêu chí 5 -Trường học, Tiêu chí 6 - Cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí 8 - Thông tin truyền thông, Tiêu chí 11 - Nghèo đa chiều, Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, Tiêu chí 15- Y tế, Tiêu chí 16 - Văn hóa, Tiêu chí 17 - Môi trường và an toàn thực phẩm, Tiêu chí 18 -Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (có phụ lục rà soát 19 tiêu chí kèm theo).

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023:

1. Tập hợp tất cả các văn bản của sở, ngành, huyện sao gởi cho tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo xã để nghiên cứu, áp dụng thực hiện. Mặt khác, rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo; có kế hoạch phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí và từng thành viên Ban Chỉ đạo; phân công công việc gắn với thời gian phải hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh. Cán bộ được phân công nhiệm vụ thường xuyên làm việc với các ngành liên quan của huyện để tranh thủ sự hướng dẫn, sớm hoàn thành 11 tiêu chí chưa đạt.

2. Đối với tiêu chí đã đạt: phải rà soát, cập nhật, bổ sung lại số liệu, căn cứ hướng dẫn mới giai đoạn 2021-2025 để giữ vững và nâng cao tiêu chí đã đạt.

3. Đối với các tiêu chí chưa đạt: cần phải nỗ lực thực hiện và tranh thủ các ngành của huyện để được hướng dẫn, báo cáo tiến độ thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Hiện nay còn 11 tiêu chí chưa đạt, do đó phải phấn đấu đến cuối năm 2023 phải đạt ít nhất 6 tiêu chí để đến cuối năm 2024 đạt thêm 05 tiêu chí; hoàn thành đạt 19 tiêu chí để về đích nông thôn mới năm 2024.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân biết chủ trương và tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Treo các băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, các thôn, trường học để cán bộ và nhân dân cùng biết xã Gia Huynh về đích nông thôn mới năm 2024.

5. Định kỳ 2 tuần phải họp 1 lần để đánh giá tiến độ triển khai thực hiện cụ thể từng tiêu chí và gởi báo cáo về UBND huyện (thông qua Phòng Nông nghiệp và PTNT), đồng thời gởi báo cáo cho các cấp ủy, chính quyền cơ quan và cá nhân được phân công phụ trách địa bàn xã Gia Huynh để theo dõi.

6. Tập trung toàn lực, chung sức, chung lòng, đoàn kết để đưa xã Gia Huynh về đích nông thôn mới theo Nghị quyết HĐND huyện và Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tánh Linh giai đoạn 2021-2025.

7. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Gia Huynh hoàn tất hồ sơ đất đai Trạm Y tế và báo về Ủy ban nhân dân huyện, Trung tâm Y tế Tánh Linh trước ngày 24/12/2022.

Đình Sơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 315
  • Trong tuần: 8 487
  • Trong tháng: 31 037
  • Tất cả: 662773
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang