UBND huyện Tánh Linh làm việc với Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã Gia An về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 16 tháng 12 năm 2022, tại hội trường UBND xã Gia An, đồng chí Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Gia An về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023 để đưa xã Gia An về đích nông thôn mới nâng cao năm 2025. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Kết quả rà soát các tiêu chí năm 2022 ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Gia An đã tập trung xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân theo dõi, thực hiện tiêu chí nông thôn mới; các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện đã quan tâm hỗ trợ xã Gia An theo nhiệm vụ được phân công. Đến nay, qua rà soát đối chiếu với Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ thì xã Gia An cơ bản đạt 6/19 tiêu chí. Còn lại 13/19 tiêu chí chưa đạt.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

1. Quán triệt trong hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng chung sức, chung lòng xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện chương trình tại địa phương đạt hiệu quả.

2. Tập hợp tất cả các văn bản của sở, ngành, huyện để sao gởi cho tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo của xã để nghiên cứu, áp dụng thực hiện. Mặt khác, rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo; có kế hoạch phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí và từng thành viên Ban Chỉ đạo; phân công công việc gắn với thời gian phải hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Cán bộ được phân công nhiệm vụ thường xuyên làm việc với các ngành liên quan của huyện để tranh thủ sự hướng dẫn, sớm hoàn thành 13 tiêu chí chưa đạt.

3. Huy động cả hệ thống chính trị tập trung giữ chuẩn, nâng chuẩn các tiêu chí đạt được trong giai đoạn 2015-2020, trong đó giữ chuẩn và nâng chuẩn các tiêu chí điều kiện (thu nhập, Môi trường và An toàn thực phẩm, Quốc phòng và An ninh); hạn chế đến mức thấp nhất rớt chuẩn từ 50% số tiêu chí trở lên (tức 10 tiêu chí) tránh để thu hồi Quyết định công nhận tiêu chí nông thôn mới xã Gia An theo quy định tại khoản 4 Điều 4 và khoản 1 Điều 21 Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Đối với tiêu chí Nông thôn mới nâng cao đã đạt: phải rà soát, cập nhật, bổ sung lại số liệu, căn cứ hướng dẫn mới giai đoạn 2021-2025 để giữ vững và nâng cao tiêu chí đã đạt.

5. Đối với các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao chưa đạt: cần phải nỗ lực thực hiện và tranh thủ các ngành của huyện để được hướng dẫn, báo cáo tiến độ thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Hiện nay còn 13 tiêu chí chưa đạt, do đó phải phấn đấu đến cuối năm 2023 phải đạt ít nhất từ 4 đến 5 tiêu chí, cuối năm 2024 phải đạt 4-5 tiêu chí và đến năm 2025 hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

6. Định kỳ mỗi 1 tháng, quý, 6 tháng, năm phải họp ít nhất 1 lần để đánh giá tiến độ triển khai thực hiện cụ thể từng tiêu chí và gởi báo cáo về UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, cấp ủy, chính quyền cơ quan và cá nhân được phân công phụ trách địa bàn xã Gia An để theo dõi (nội dung, biểu mẫu báo cáo theo mẫu hướng dẫn tại Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 về hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn).

7. Tập trung toàn lực, chung sức, chung lòng, đoàn kết để đưa xã Gia An về đích nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và Quyết định số 2435/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tánh Linh giai đoạn 2021-2025.

Đình sơn

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 452
  • Trong tuần: 8 624
  • Trong tháng: 31 174
  • Tất cả: 662910
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang