THÔNG TIN GIỚI THIỆU

Địa chỉ: THÔN PHÚ THUẬN – XÃ ĐỨC THUẬN- TÁNH LINH - BÌNH THUẬN:
Điện thoại: 0252880164:

Mail: ducthuan@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

I. Địa lý, dân số, dân tộc, tôn giáo

1. Địa lý
- Vị tri địa lý: Xã Đức Thuận là một xã vùng cao của huyện Tánh Linh, nằm về phía Tây Nam, cách trung tâm huyện Tánh Linh 1km. Có tổng diện tích tự nhiên là 12.681 ha. Đường ranh giới của xã có tứ cận:
    + Phía Bắc giáp: TT Lạc Tánh và Xã Đức Bình,
    + Phía Nam giáp: xã Suối Kiết.
    + Phía Đông giáp: Huyện Hàm Thuận Nam
    + Phía Tây giáp: TT Lạc Tánh
2. Dân số
Dân số của địa phương có 1.565 hộ/6738 khẩu. Trong đó, số người dân tộc thiểu số 405 hộ/1557 khẩu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên địa bàn là 23,11 %.
II. Tình hình kinh tế xã hội
1. Sản xuất nông nghiệp.

- Cây hàng năm: Diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm được 936,9 ha/1350 ha KH giao, đạt 69,4%. Trong đó cây lúa 760 ha, đạt 56% KH, vụ Đông Xuân 300 ha đã thu hoạch xong, năng suất bình quân 65 tạ/ha, sản lượng thu hoạch 1.950 tấn; 460 ha lúa vụ hè thu, hiện nay đang thu hoạch 200 ha hè thu sớm, năng xuất bình quân 70 tạ/ha, sản lượng 140 tấn, còn lại 260 ha ở những chân ruộng cao gieo sạ muộn bà con nông dân tiếp tục chăm sóc; cây mì 111,9 ha, đạt 100% KH, năng suất bình quân 60 tạ/ha, sản lượng thu hoạch được 671 tấn; 65 ha cây thực phẩm, đạt 43% KH (rau các loại 35 ha và đậu các loại 30 ha), sản lượng thu hoạch 600 tấn.
 - Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm 943,5ha/691 ha, đạt 136% KH giao. Trong đó: Tiêu 18 ha, cho thu hoạch 15 ha, năng suất bình quân 3,5 tạ/ha, sản lượng thu hoạch 4,5 tấn; thanh long 70 ha, thu hoạch 60 ha, năng suất bình quân 50 tạ/ha, sản lượng thu được 400 tấn; điều 213 ha, đầu mùa do sâu bệnh gây hại khô bông nên không có sản lượng thu hoạch, nay cuối mùa có một số diện tích ra trái muộn, sản lượng thu hoạch khoảng 1 tấn; cây cao su 622 ha, đã cho khai thác mủ 400 ha; cây ăn quả 17 ha, sản lượng thu hoạch 8 tấn, ca cao 3,5 ha, sản lượng thu hoạch 1 tấn.  
2. Chăn nuôi:
Tổng đàn gia súc đến nay có 4.120 con (trong đó đàn trâu, bò 870 con, đạt 116 % KH; đàn dê 750 con, đạt 187,5% KH; đàn lợn 2.500 con, đạt 50% KH). Tổng đàn gia cầm có 44.000 con, đạt 73% KH (trong đó đàn vịt 14.000 con; đàn gà 30.000 con).
3. Công tác phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh cúm gia cầm, tai xanh (PRRS), LMLM không thấy xuất hiện trên đàn vật nuôi
4. Công tác quản lý bảo vệ rừng
Tổ chức xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống phá rừng, củng cố BCH phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017 để triển khai thực hiện nhiệm vụ; chỉ đạo cán bộ Kiểm lâm địa bàn, cán bộ lâm nghiệp xã phối hợp với các trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc địa giới hành chính xã quản lý thường xuyên kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm. Trong 6 tháng qua trên địa bàn xã xảy ra 01 chặt hạ trái phép cây gỗ cầy là cây rừng sót lại trên diện tích đất của hộ Trương Văn Ngọc, thường trú thôn Bàu Chim. Ngày 12/5/2017 UBND xã đã thành lập Hội đồng định giá vào hiện trường định giá theo quy định, giá trị cây gỗ cầy được định giá là 15.195.000đ, UBND xã đã hoàn tất hồ sơ và chuyển UBND huyện xem xét xử lý.
5. Quản lý đất đai,  khoáng sản, xây dựng môi trường, bảo vệ rừng:
 - Lĩnh vực quản lý đất đai:
 Tiếp tục thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã và thực hiện việc cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền SDĐ cho nhân dân; phối hợp với các ngành thực hiện nhiệm vụ như:
+ Công tác đo đạc và kết quả thực hiện dự án 920: Thực hiện đo đạc 7.725 thửa. Trong đó (cấp lần đầu 941 thửa, cấp đổi 5.049 thửa, biến động 1.275 thửa, chưa quy chủ 35 thửa, UBND xã quản lý sử dụng 403 thửa, đất các tổ chức sử dụng 22 thửa). Đến nay đăng ký cấp mới được 858/941 thửa; cấp đổi 3.943/5049 thửa.
+ Phối hợp kiểm tra thực địa của 05 hộ dân xin chuyển mục đích sử dụng đất; ban hành văn bản trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Dính, thường trú thôn Phú Thuận về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ tại thửa đất số 293 tờ bản đồ số 17, diện tích 2.892,9 m2; kiểm tra chỉnh lý các thửa đất của ông Nguyễn Thành Trung tại thôn Bàu Chim; kiểm tra hiện trạng mương thoát nước tại công trình thủy lợi TàPao, hạng mục Kênh chính Nam, đoạn phần đất của ông Trần Văn Tam theo ý kiến, kiến nghị của các hộ dân thì công trình thi công không để lại mương thoát nước như hiện trạng ban đầu làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của bà con. Kết quả kiểm tra đúng như ý kiến, kiến nghị của các hộ dân, UBND xã đã ban hành văn bản báo cáo UBND huyện.
+ Xây dựng, môi trường:
Tiếp tục tham mưu với UBND huyện đề xuất UBND tỉnh cấp kinh phí xây dựng Hội trường chung của xã; Ban hành thông báo khởi công công trình Trường tiểu học Đức Thuận và hiện nay đang thi công xây dựng 03 phòng học trường Tiểu học Đức Thuận, phân hiệu tại thôn Bàu Chim; thi công giếng khoan chống hạn tại thôn Hòa Thuận, kinh phí đầu tư thực hiện 88 triệu đồng (do ngân sách nhà nước cấp trên hổ trợ).
Kiểm tra các lò giết mổ gia súc và các hộ chăn nuôi gia súc số lượng lớn, cơ sở sản xuất bún bánh, yêu cầu các hộ giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.
6. Hoạt động của bộ phận 1 cửa.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” , “Một cửa liên thông” tiếp nhận 1076 hồ sơ, đã giải quyết trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đúng hẹn 1076 hồ sơ. Việc giải quyết hồ sơ được cán bộ phụ trách kiểm tra thu phí, lệ phí theo quy định. Khi thu được xuất biên lai và thanh toán hàng tháng theo quy của nhà nước.
7. Văn hóa – xã hội
a. Về Văn hóa thông tin:
Thường xuyên tiếp nối đài TT-TH huyện để tiếp phát trên loa truyền thanh của xã các thông tin thời sự, trang trí bằng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ, tết và các hoạt động khác của các ban, ngành đoàn thể xã.
  Tổ chức thành công giải bóng chuyền Mừng Đảng, Mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017, có 6/6 đội tham gia; tham gia giải bơi lội do huyện tổ chức, lứa tuổi từ 11 – 15 tuổi, có 08 vận động viên tham gia, tạo được bầu không khí vui tươi trong dịp tết.
b. Chính sách xã hội
Trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, UBND xã đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Trung ương, các ban ngành Tỉnh, huyện, các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh và của địa phương là 313 phần quà (gồm tiền mặt và hiện vật) trao tặng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn đột xuất. Tổng cộng trị giá thành tiền trên 93.000.000đ (chín mươi ba triệu đồng).
Nghiệm thu đưa vào sử dụng nhà thình thương hộ ông Hoàng Văn Mạnh thường trú tại thôn Phú Thuận, kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng; nghiệm thu đưa vào sử dụng nhà tình nghĩa của bà Đỗ Thị Khoa, thường trú thôn Hòa Thuận, kinh phí hỗ trợ (xây mới) 40 triệu đồng và bà Dương Thị Rục thường trú thôn Đồi Giang, kinh phí hỗ trợ (sửa chữa) 20 triệu đồng.
c. Kế hoạch hóa gia đình
* Kết quả thực hiện các biện pháp:
- Đặt vòng: 53/105 ca, đạt 50,5%.
- Thuốc tiêm: 15/15 người, đạt 100%.
- Thuốc  uống: 130/135 người, đạt 96,5%
- Bao cao su: 190/190, đạt 100 %
8. Về An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội
- Về an ninh chính trị: Tình hình an ninh chính trị ổn định.
- Về trật tự ATXH: Trong 6 tháng đầu năm xảy ra  08 vụ việc, trong đó 01 vụ gây rối ANTT; 03 vụ đánh người gây thương tích; 01 vụ trộm cấp tài sản; 01vụ bạo lực gia đình, 02 vụ đánh bạc (giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm trước). Công an xã đã xử lý 7 vụ việc trên, lập biên bản vi phạm hành chính 05 vụ, ra quyết định xử phạt VPHC 07 trường hợp, số tiền 7.000.000đ nộp vào ngân sách nhà nước..
- Về ATGT: Trong 6 tháng đầu năm xảy ra 02 vụ, bị thương 04 người, 01 người chết (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm trước). Các vụ việc chuyển công huyện thụ lý hồ sơ và giải quyết.
        Để đảm bảo ANTT, UBND xã thường xuyên chỉ đạo Công an tổ chức tuần tra, kiểm tra các nhà nghỉ, quán giải khát trên địa bàn xã kịp thời nắm bắt, xử lý khi có vụ việc xảy ra. Tổng số nhân hộ khẩu toàn xã đến nay có 1570 hộ/6752 khẩu.
9 .Về công tác quốc phòng
 Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, phân đội trực chiến tại trụ sở, bảo vệ an toàn các cao điểm, đảm bảo an toàn về người và vụ khí trang bị.
Đầu năm xã đăng cai huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân các xã nam sông với 297 đội viên, qua kiểm tra đánh giá, kết quả học tập có 100% đạt yêu cầu và đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị. Trong huấn luyện, phối hợp cùng xã đoàn Đức Thuận tổ chức lao động dã ngoại giúp dân đổ đất, san gạt nền đường tại xóm 3 thôn Bàu Chim.
Tổ chức đăng ký tuổi 17 cho 63 nam công dân. Tổ chức đi thăm chiến sỹ mới nhập ngũ năm 2017 tại F5 tại tỉnh tây Ninh. Xây dựng Kế hoạch báo cáo tổng kết theo chỉ thị 235 của Tư lệnh quân khu; xây dựng báo cáo, kế hoạch liên quan đến xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã vững mạnh toàn diện giai đoạn 2017-2021; chuẩn bị các văn bản phục vụ cho đoàn cấp trên kiểm tra công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2017.
10. Thu ngân sách: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm trên toàn xã là 566.060.000đồng/735.000.000 đồng chỉ tiêu giao, đạt 77%.
11. Công tác xây dựng Nông thôn mới.
Tiếp tục chỉ đạo các ban ngành xây dựng kế hoạch rà soát các tiêu chí, tiểu tiêu chí và giao trách nhiệm cho thành viên Ban chỉ đạo giám sát, tổ chức tốt việc vận động nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới, cùng với địa phương thực hiện đạt các tiêu chí được giao trong năm.
Năm 2017, xã được giao thực hiện đạt 03 tiêu chí (Tiêu chí 2 Giao thông; Tiêu chí 8 về Truyền thông; Tiêu chi 15 Về y tế), qua rà soát kết quả đạt được 01 tiêu chí (tiêu chí về y tế, UBND xã đang chỉ đạo ngành chuyên môn hoàn thiện hồ sơ đề nghị ngành cấp trên thẩm định; tiêu chí 2 về giao thông, qua rà soát kết quả đạt được 3 tiểu tiêu chí là tiểu tiêu chí  2.1; 2.2; 2.3, còn tiểu tiêu chí 2.4 đường trục chính nội đồng (Phú Thuận – Đồng Me) chưa đạt vì hiện nay đang thi công; tiêu chí 8 về truyền thông, qua rà soát kết quả đạt được ¾ tiểu tiêu chí, còn tiểu tiêu chí 8.4 xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, phần này địa phương đang liên hệ các ngành cấp trên hướng dẫn để triển khai thực hiện.
- Thực hiện 3 chương trình trọng tâm:
+ Sản xuất lúa chất lượng cao: Tổ chức sản xuất 100 ha lúa Đông – Xuân năm 2016 – 2017, đạt 100% kế hoạch huyện giao.
+  Cứng hóa giao thông nông thôn: Hoàn thành hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật tuyến đường bê tông hóa GTNT xóm 2 thôn Đồi Giang theo thẩm tra của phòng kinh tế hạ tầng để đề nghị UBND huyện ban hành quyết định phê duyệt; lập hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành tuyến đường bê tông hóa GTNT xóm 4 thôn Hòa Thuận dài 477 m (đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Thành đến nhà ông Phan Xuân Hồ và đoạn từ nhà ông Lê Văn Bắc đến nhà ông Lê Văn Thuận).

Tham gia nghiệm thu công trình hoàn thành đường GTNĐ (gói thầu 1) tuyến Phú Thuận – Đồng Me, dài 540 m và đang thực hiện gói Thầu 2 và 3 đồng thời đề nghị đơn vị chủ thầu tư sớm nghiệm thu tuyến đường nhựa hóa GTNT từ Trung tâm xã đi Đồng Me, dài 3 km.

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO XÃ ĐỨC THUẬN


Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Mail

1

Nguyễn Văn Thành

Bí thư Đảng ủy

02523707727

thanhhv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Tại

Phó Bí thư Đảng ủy

983017006

tainh@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

3

Phan Duy Tuệ

Phó Bí Thư – CT.UBND xã

0983884609

tuepd@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

4

Đặng Phúc Quyền

Phó CT.HĐND xã

0386431559

quyendp@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

5

Nguyễn văn Tẩn

Phó CT.UBND xã

0983003806

tannv@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

6

Phan Thị Thắng

CT.UBMTTQVN xã


thangpt@tanhlinh.binhthuan.gov.vn

Dịch vụ công trực tuyến: https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/icloudgate/page/home.cpx

Tin liên quan
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 25
  • Hôm nay: 921
  • Trong tuần: 9 199
  • Tháng hiện tại: 36 235
  • Tổng lượt truy cập: 753446
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang