Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích góp phần cải cách thủ tục hành chính

Trong năm 2022, ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên được tập trung triển khai trong những năm qua trên địa bàn huyện.

Năm 2022, để nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích, khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách TTHC, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đồng thời tthực hiện chủ trương của UBND tỉnh về triển khai toàn diện, đồng bộ việc hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 3, 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) tại bộ phận một cửa các cấp, UBND huyện đã triển khai nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện.

Các ngành chức năng của huyện và UBND các xã, thị trấn đã phối hợp với Bưu điện Tánh Linh triển khai các giải pháp cụ thể để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp gửi - nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài việc cử nhân viên làm việc 08 tiếng/ngày theo giờ hành chính quy định tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, Bưu điện Tánh Linh đã chỉ đạo nhân viên Bưu điện Văn hóa cấp xã tích cực phối hợp với bộ phận Một cửa các xã, thị trấn để thực hiện nhận và trả hồ sơ TTHC tại nhà hoặc địa điểm mà của người dân yêu cầu.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn là một trong những giải pháp hàng đầu để nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Xác định tầm quan trọng của giải pháp này, trong năm 2022 ngành chức năng của huyện đã tổ chức thực hiện 02 phóng sự tuyên truyền, phát hành 750 Sổ tay hướng dẫn sử dụng, phát 300 tờ rơi, cùng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến khác như: pa nô, áp phích, truyền thanh, qua các nhóm Zalo, trang Fanpage… Riêng việc tập huấn, hướng dẫn trực tiếp, huyện đã tổ chức 06 lớp cho khoảng 400 lượt người, với thành phần tham dự là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện.

 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng là một trong những nội dung của tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong xây dựng xã nông thôn mới (quy định đối với xã nông thôn mới: tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của xã đạt tối thiểu 30%, quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao: tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của xã đạt tối thiểu 50%).

Trên cơ sở chủ trương của UBND tỉnh về triển khai toàn diện, đồng bộ việc hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC mức độ 3, 4 và quy định của tiêu chí số 8 thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới, UBND các xã (kể cả thị trấn Lạc Tánh) đều đã xây dựng kế hoạch thực hiện tại bộ phận Một cửa địa phương; trong đó huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên để cùng với công chức bộ phận Một cửa, Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác, thủ tục…

Từ những nỗ lực trong triển khai các giải pháp trên, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong năm, nhất là những tháng cuối năm 2022 được nâng lên. Trong đó, số lượng TTHC được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 657; số lượng TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 661 hồ sơ. Kết quả này góp phần từng bước khắc phục những hạn chế trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi trên địa bàn huyện./.

                                                                                                                 Anh Thoại

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang