Phát triển thương mại điện tử năm 2023 trên địa bàn huyện Tánh Linh

Ngày 24/02/2023, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn huyện nhằm mục đích triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn, đưa thương mại điện tử trở thành một hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức qua đó giúp cho công tác xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình thương mại điện tử sát với thực tiễn đáp ứng nhiệm vụ được giao. Xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững; mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của huyện thông qua ứng dụng thương mại điện tử; Khai thác, huy động tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế trong hoạt động thương mại điện tử góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và người dân trong huyện.  Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là ứng dụng và phát triển thương mại điện tử nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia vào chuỗi cung ứng, phát triển thị trường trong nước.

          Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 519
  • Trong tuần: 4 213
  • Tháng hiện tại: 22 817
  • Tổng lượt truy cập: 844708
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang