Tập huấn về kỹ năng viết tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử cấp xã

Triển khai Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện về thực hiện tiểu dự án 1 “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, để phát huy hiệu quả hoạt động của Trang Thông tin điện tử cấp xã, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng viết tin, bài đăng trên Trang Thông tin điện tử cấp xã cho 13 lớp/13 xã, thị trấn; mỗi lớp tập huấn 01 ngày.

anh tin bai

- Đợt 1: Trong tháng 3 năm 2024; tổ chức tại 05 xã: Nghị Đức, Măng Tố, Bắc Ruộng, Huy Khiêm, Đồng Kho.

- Đợt 2: Dự kiến vào đầu tháng 4 năm 2024; tổ chức tại 08 xã, thị trấn còn lại; thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau cho các xã.

Buổi tập huấn đã diễn ra sôi nổi với hơn 450 người tham gia tập huấn gồm cán bộ làm công tác thông tin cơ sở; cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền thuộc cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở.

Đình Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang