Triển khai công tác đẩy mạnh triển khai công tác nộp hồ sơ trực tuyến

Thực hiện Công văn số 477/UBND-CNTT ngày 06/03/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Trong quý 1 năm 2024 tình hình giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quuyền giải quuyết của UBND cấp xã; xã Đức Bình chỉ đạt 13,85% không đạt chỉ tiêu của cấp trên đề ra(đạt từ 40% trở lên) và đạt thấp nhất so với các xã trên địa bàn huyện Tánh Linh.

anh tin bai

Trước tình hình đó, ngày 07 thàng 3 năm 2024, Đồng chí Trần Thị Hà – Chủ tịch UBND xã Đức Bình đã triệu tập cuộc họp BCĐ cải cách hành chính(CCHC). Đề nghị các bộ phận chuyên môn có liên quan rà soát lại các thủ tục hành chính thực hiện theo đúng quy trinh dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo quy định. Chỉ đạo bộ phận Một cửa tăng cường hướng dẫn, hổ trợ, tuyên truyền người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công theo quy định.

Giao bộ phận văn hóa xã hội thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống loa truyền thanh của xã và hệ thống loa của 4 thôn củng như hướng dẫn cho tổ công nghệ số giới thiệu, hướng dẫn cho người dân sử dụng.

Đề nghị BCĐ CCHC và các bộ phận chuyên môn thuộc khối UBND xã nghiêm túc thưc hiện và lãnh đạo UBND xã sẽ tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện nội dung trên sau môt tuần thực hiện.

Lê Hoàng Sơn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang